درباره ما | شرکت ایده ناب فرایند

خط مشی و روش اجراء شرکت ایده ناب فرایند
Policy&procedure
شرکت ایده ناب فرایند  در راستای خلق ارزش و پایداری برای مشتریان، شرکا،سهامداران و کلیه ذینفعان از طریق ارائه انواع خدمات طراحی، مهندسی و نظارت و تامین احتیاجات اساسی این صنعت ایفای نقش مینماید.
شرکت ایده ناب فرایند پارس، سیستم مدریت یکپارچه را به صورت نظام مند و هدف گرا اجرایی نموده و همواره آن را مورد باز نگری در جهت ارتقاء سازمان قرار میدهد.
شرکت ایده ناب فرایند پارس خود را متعهد به بهبود مستمر نظام کیفی و افزایش بهره وری در کلیه بخشها میداند و نیز پیشگیری از پیامد های خطر ساز و تهدید امیز که سازمان را به مخاطره بیاندازد میداند، که میتواند شامل:
•    بررسی مداوم خواسته های مشتری و ارائه خدمات مورد نیاز مشتری در راستای مشتری مداری.
•    افزایش پیوسته سطح کمی و کیفی محصول و کاهش زمان تحویل.
•    افزایش چابکی سازمان
•    افزایش درامد سازمان و مدیریت بهینه هزینه.
•    توسعه ارتباط با کلیه مشتریان و افزایش سطح رضایت انها.
•    ایجاد محیطی امن با سطح کیفی مورد رضایت کلیه کار کنان و همکاران
•    توان افزایی و ارتقاء سطح شایستگی کارکنان
•    بکار گیری سیستم های مدیریتی کار امد.
•    بومی سازی دانش تولید محصولات و فرایندهای مربوطه
•    تبدیل شدن به مرجع مکملهای خوراک دام در ایران و خاورمیانه
•    صادرات محصولات
                               ارادتمند مدیریت شرکت ایده ناب فرایند